How do I buy glasses online?

Kā pasūtīt brilles internetā? Savu darbību ROOPERT uzsāka 2020. gada pavasarī, atklājot pirmo kolekciju ar 3 datorbriļļu modeļiem. Šī raksta tapšanas brīdī, ROOPERT ir jau 4,627 klientu, kas ļāvis arī ievākt to atsauksmes. Protams, ne visi no klientiem ir bijuši gatavi dalīties ar savu viedokli un iespaidiem, jo tas aizņem zināmu laiku, tomēr ROOPERT komandai ir […]

How to buy computer glasses?

how to buy computer glasses?

If you've realised that you need computer glasses too, you may be wondering how to buy computer glasses. What should I consider when buying computer glasses? What kind of computer glasses should I choose? Why buy computer glasses? Good eye care is important for everyone, but it is especially important for those who regularly use computers and other smart devices. Smart screens emit a spectrum of light that can cause [...]

What are computer glasses and how can they help?

What exactly are computer glasses? How can computer glasses help? Do I need computer glasses? Whatever our occupation or lifestyle, all of us spend several hours every day in front of blue screens. The computer, the phone, the TV, the tablet - these devices play an important role in our daily lives, especially in recent times, when both the learning and working [...]